Voľby do orgánov samosprávy obci 2014Dátum pridania: 25.08.2014        Po?et zobrazení: 2168          tla?i? ?lánok

Voľby do orgánov samosprávy obci 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

V súlade s § 16 ods. (9) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení obec Čavoj zverejňuje počet obyvateľov obce Čavoj ku dňu 31. 7. 2014:

                         529 obyvateľov.

 


Súvisiace odkazy: Voľba prezidenta SR, Voľby do Európskeho parlamentu, Voľby VÚC 2009, Voľby do NR SR 2010, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010, Voľby VÚC 2013, Referendum 2015,

Náhodná fotografia