Obec ČavojNovinky a oznamy

01.08.2018 - Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky  - Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj

Obec  Čavoj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“)  Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO.

Cheap Panerai Replica

Panerai Replica Watches

Panerai Replica

https://www.replicawatchesday.com

Cheap Panerai Replica

Panerai Replica Watches

Panerai Replica

https://www.cheapfakewatchesale.com

Cheap Rolex Replica

Rolex Replica Watches

Rolex Replica

https://www.chardhikala6k.org

Viac na: PODKLADY 


27.12.2017 - Zber odpadov v roku 2018


Náhodná fotografia
Stretnutie s Mikulášom